เลขหลวงพ่อปลดหนี้ วัดพระธาตุวาโย ฉะเชิงเทรา เลขให้โชคงวดนี้ 1/10/65

เลขหลวงพ่อปลดหนี้ วัดพระธาตุวาโย ฉะเชิงเทรา เลขให้โชคงวดนี้ 1/10/65

หลวงพ่อปลดหนี้ วัดพระธาตุวาโย อีกหนึ่งแลนด์มาร์คที่มีเรื่องเล่าขานถึง สมเด็จพ่อแสนคำฟ้า บนดินแดน “วาโยนคร” ที่หายสาบสูญจากอดีตในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา หมุดหมายอีกแห่งที่สายบุญอาจต้องเดินทางมาสักการะเยี่ยมชมสักครั้งในชีวิต เพราะที่นี่ถือเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่มักให้โชคลาภแก้ผู้ที่ศรัทธาได้นั่นเอง

วัดพระธาตุวาโย หรือวัดหลวงพ่อปลดหนี้ อยู่ไม่ใกล้ไม่ไกลไปจากเมืองหลวงทางทิศตะวันออก แถวริมอ่างเก็บน้ำลาดกระทิง ต.ลาดกระทิง อ.สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา จังหวัดเล็ก ๆ ที่เงียบสงบ อันเป็นที่ตั้งของวัดชื่อดังแห่งนี้ ที่แต่เดิมแทบไม่มีใครรู้จักวัดหลวงพ่อปลดหนี้

จนกระทั่งได้ผันเปลี่ยนมาเป็นวัดดังและกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญอีกแห่งของจังหวัดฉะเชิงเทรา อันเนื่องมากจากการที่ “วัดห้วยน้ำทรัพย์” หรือ “วัดพระธาตุวาโย” มีพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ที่ชื่อว่า หลวงพ่อปลดหนี้ ช่วยดลบันดาลให้คนที่มีหนี้สินสามารถปลดระวางภาระที่ไม่สามารถแก้ไขได้นี้ออกไปได้เป็นปลิดทิ้ง จากการที่พวกเขาเข้ามาหาที่พึ่งทางใจ และสมหวังตามที่ขอจากการกราบไหว้ “หลวงพ่อปลดหนี้”

ประวัติ วัดพระธาตุวาโย หรือ วัดห้วยน้ำทรัพย์

สำหรับที่มาของวัด เดิมทีวัดพระธาตุวาโย เป็นเพียงสำนักสงฆ์ธรรมดา ๆ กระทั่งใน ปี พ.ศ. 2528 คุณแม่สุจิตรา พานทอง และคณะศิษย์ ได้ร่วมกันสร้างให้เป็นวัดขึ้น โดยที่ท่านจะมาสร้างวัดแห่งนี้คุณแม่สุจิตรา ได้เกิดนิมิตเกี่ยวกับเรื่องเมือง “วาโยนคร” ว่า ที่แห่งนี้คือดินแดนที่มีชื่อว่า วาโยนคร ซึ่งเคยเกิดขึ้นสมัยหลังพุทธกาลสองร้อยกว่าปี โดยดินแดนแห่งนี้ เคยเป็นเมืองที่อุดมสมบูรณ์ และถูกตั้งชื่อตามนั้น

ท้าวแสนคำฟ้า เป็นเจ้าเมืองวาโยนคร ที่นำความเจริญรุ่งเรืองมาสู่ผืนดินแห่งนี้ ทว่าปัญหาภัยธรรมชาติ และโรคระบาดครั้งใหญ่ ทำให้ดินแดนแห่งนี้ ได้หายสาบสูญไป จากจุดเริ่มต้น ทำให้คุณแม่สุจิตรา พานทอง และคณะได้สร้างวัด ที่มีพื้นที่กว้างขวางไปจนถึงบริเวณ อ่างเก็บน้ำลาดกระทิง ขนาบด้วยต้นไม้ร่มรื่น และมีถนนตัดผ่านเพื่อให้เดินทางไปได้โดยง่าย ซึ่งนอกจาก พระธาตุวาโย และประวัติศาสตร์ที่น่าสนใจแล้ว อีกหนึ่งไฮไลท์คือ หลวงพ่อปลดหนี้

หลวงพ่อปลดหนี้ วัดพระธาตุวาโย วัดห้วยน้ำทรัพย์

หลวงพ่อปลดหนี้ เป็นพระพุทธรูปปางชนะมาร หรือ ปางมารวิชัย ได้รับการระบุว่า เป็นพระพุทธรูปที่อยู่คู่มาตั้งแต่สร้างวัดห้วยน้ำทรัพย์ ใน ปี พ.ศ.2528 โดยไม่ได้มีประวัติความเป็นมาอย่างแน่ชัด นอกอาคารวิหารภายใต้ร่มเงาของต้นโพธิ์ใหญ่ของวัดพระธาตุวาโย คือพื้นที่ที่หลวงพ่อปลดหนี้ประดิษฐานอยู่ โดยอยู่ทางด้านหลังพระมหาเจดีย์พระธาตุวาโย ที่เป็นจุดสนใจที่ใหญ่ที่สุดของวัด

เลขหลวงพ่อปลดหนี้
ผู้ศรัทธาสักการะขอ เลขหลวงพ่อปลดหนี้

ซึ่งพื้นที่ภายในวัด ณ จุดนี้เองที่ได้รับความนิยมจากผู้คนจำนวนมากที่เข้ามามากราบไหว้ปิดทองและขอพรดับองค์หลวงพ่อปลดหนี้ เพื่อให้ช่วยเรื่องการปลดหนี้กันอย่างเนืองแน่น โดยเฉพาะผู้ทำธุรกิจ การค้าขาย มักจะขอให้ทำมาหากินคล่องตัว ไม่ติดขัด รวมถึงขอโชคลาภต่าง ๆ อย่างไรก็ตาม นอกจาก หลวงพ่อปลดหนี้ ภายในวัดยังพื้นที่ส่วนอื่น ๆ ที่เชิญชวนสายบุญ เข้ามาเยี่ยมเยียนเช่นกัน อาทิ

พระมหาเจดีย์พระธาตุวาโย วัดห้วยน้ำทรัพย์

เป็นองค์พระมหาธาตุเจดีย์ หรือ พระมหาเจดีย์พระธาตุวาโย ที่มีความสูงประมาณ 39 เมตร ซึ่งมีอัตลักษณ์สำคัญคือ การเป็นเจดีย์ทรงระฆังเรียงซ้อนทับกันและลงสีคั่นเป็นแถบ 3 ชั้น ได้แก่ สีทอง สีน้ำเงิน และสีขาว มีขนาดลดหลั่นกันไป ด้านบนสุดของพระมหาเจดีย์พระธาตุวาโย เป็นปล้องไฉนปลีและปลียอดตามลำดับ ส่วนที่คอระฆังและปากระฆังแต่ละองค์ ประดับลวดลายแบบไทย ๆ ให้เกิดความงดงาม น่าตื่นตา

พระมหาเจดีย์พระธาตุวาโย ตั้งอยู่บนฐานทรงกระบอก ที่ทำเป็นซุ้มประตูทางเข้า 4 ทิศ แต่ละประตูมีบันไดพญานาคนำเข้าสู่ตัวเจดีย์ และเจาะเป็นช่องหน้าต่างเรียงรายโดยรอบ ส่วนภายใน พระมหาเจดีย์พระธาตุวาโย เป็นโถงใหญ่ ขับสีเหลืองทองอร่าม ประดับประดาผ่านลวดลายไทย ตรงกลางมีเสาแกนกลาง และเสารับคานอีก 8 ต้น เสาแต่ละต้นตกแต่งด้วยลวดลายแกะสลัก ดูอ่อนช้อยงดงามวิจิตร เสาแกนกลางประดิษฐานพระพุทธรูปปางยืน 5 องค์ ประทับยืนหันหน้าออกจากเสา

ขอบด้านบนหน้าต่างผนังเจดีย์ปรากฎจิตรกรรมภาพเขียนสีน้ำมัน ที่บอกเล่าเรื่องราวพุทธประวัติให้ผู้คนที่เข้ามาท่องเที่ยว ได้เรียนรู้เรื่องราวในพระพุทธศาสนากัน และมีบันไดทอดตัว เพื่อขึ้นไปสู่ชั้น 2 ของพระมหาเจดีย์พระธาตุวาโย ที่มีลักษณะเป็นโถงขนาดกลาง เสาแต่ละต้นประดับประดาด้วยกระเบื้องสีน้ำเงิน ที่เสากลางและคานรับเสา มีลวดลายอ่อนช้อย

ซึ่งพื้นที่ชั้น 2 นี้ได้ประดิษฐานพระพุทธรูปปางต่าง ๆ มากมาย ทั้งโดยรอบเสาแกนกลาง และริมผนังด้านข้าง รวมถึงยังมีหน้าต่างกระจกใสโดยรอบสูงจากพื้นขึ้นมา ให้มองเห็นพื้นที่ภายนอก ขณะที่ภายในก็บอกเล่าเรื่องราวไปสู่อดีต และความเป็นมาก่อนเดินทางสู่บนสุด

สมเด็จพ่อแสนคำฟ้า เจ้าเมือง วัดพระธาตุวาโย และหลวงพ่อใหญ่ประทานพร

หลวงพ่อใหญ่ประทานพร และอนุสาวรีย์สมเด็จพ่อแสนคำฟ้า จะปรดิษฐานอยู่ที่บริเวณชั้น 3 ของพระมหาเจดีย์พระธาตุวาโย โดยหลวงพ่อใหญ่ประทานพร เป็นพระพุทธรูปองค์ใหญ่ ถูกจัดสร้างขึ้นใน ปี พ.ศ.2535 – 2537 ใกล้ ๆ กันกับ หลวงพ่อใหญ่ประทานพร ยังมีอนุสาวรีย์สมเด็จพ่อแสนคำฟ้า หรือ สมเด็จพ่อแสนคำฟ้า ที่เป็นจุดเริ่มต้นของการเริ่มสร้างวัดนี้ขึ้นมา เพื่อไว้เป็นอนุสรณ์สถาน และกราบระลึกถึงพระคุณในอดีต

โดยมีความเชื่อว่า สิ่งนี้จะนำพาความอุดมสมบูรณ์กลับมาสู่ วาโยนคร หรือพื้นที่ วัดพระธาตุวาโย ไปสู่คนรุ่นหลังต่อไป หากพุทธศาสนิกชนและผู้มีจิตศรัทธาต้องการไปเพื่อไหว้ขอพรจาก หลวงพ่อปลดหนี้ ก็สามารถเดินทางไปได้ทุกวันตั้งแต่เวลา 08.00 – 17.00 น. แต่ข้อสำคัญคือ บริเวณชั้น 3 นี้จะเปิดให้ขึ้นไปชมได้ เฉพาะในวันหยุดนักขัตฤกษ์เท่านั้น

เลขเด็ดหลวงพ่อปลดหนี้

เอาละหลังจากทราบประวัติของวัดพระธาตุวาโย และหลวงพ่อปลดหนี้กันไปคร่าว ๆ แล้ว คราวนี้ก้ถึงช่วงเวลาที่เราจะตีเลขเด็ดจากวัดแห่งนี้มาให้คอหวยสมาชิกเว็บหวย tode-click ของเราได้ติดตามกัน ซึ่งตัวเลขที่เกี่ยวกับวัดแห่งนี้ที่สามารถนำไปใช้เป็นแนวทางเลขเด็ดลุ้นหวยในทุก ๆ งวดได้แก่เลขต่าง ๆ ดังนี้

 • 2528 ปี พ.ศ. ที่วัดห้วยน้ำทรัพย์ หรือ วัดพระธาตุวาโย ถูกสร้างขึ้น
 • ปี พ.ศ. 2532 วัดพระธาตุวาโย ได้รับการตั้งเป็นวัดขึ้น เมื่อ ปี พ.ศ. 2532
 • 13 เดือน 7 ปี พ.ศ. 2552 วัดพระธาตุวาโย ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา
 • 02240805005 รหัส วัดห้วยน้ำทรัพย์ ของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

ทั้งนี้นอกจากเลขประจำวัดดังกล่าวแล้ว เรายังมีเลขธูป เลขล้วงไห และเลขอ่างน้ำมนต์ หลวงพ่อปลดหนี้ มาให้ติดตามด้วย โดยเลขเด่นที่ว่านี้ประกอบด้วย

 • เลขเด่น 2 4 5 7
 • เลขเจาะสองตัว
  24 25 27
  45 47 57
 • จับเลขวินสามตัว
  245 247 457 257
 • เลขเบิ้ล
  22 44 55 77

สรุป หลวงพ่อปลดหนี้ วัดพระธาตุวาโย

หลวงพ่อปลดหนี้ วัดพระธาติวาโย เป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ที่มีความเชื่อว่าท่านสามารถช่วยให้คนที่มีหนี้สินจำนวนมากสามารถที่จะปลดหนี้ได้ จากการที่เข้ามากราบไหว้ขอโชคลาภกัยท่าน ทำให้คนที่มีหนี้ต่างเดินทางมาที่วัดแห่งนี้เพื่อจุดประสงค์ในการละวางดังกล่าง

เนื่องจากที่ผ่านมา ๆ มีพ่อค้าแม่ค้า จนถึงผู้ประกอบธุรกิจมีกิจการใหญ่โตได้เข้ามาสักการะท่านแล้วสมหวังตามที่ขอ กระทั่งชื่อนี้ติดหูและมีศรัทธาแก้ผู้คนเหล่านั้นรวมถึงคอหวยนักเสี่ยงโชคทั้งหลายด้วย หากใครที่อยากปลดหนี้ ก็อย่าลืมหาเวลาไปสักการะท่านอย่างน้อย ๆ ก็พอให้มีที่พึ่งทางใจและหาทางปลดหนี้ได้ในที่สุด

¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨

เว็บไซต์ Tode-Click เป็นหนึ่งในหลาย ๆ เว็บไซต์ที่นำเสนอในเรื่องราวของข่าวหวย เลขเด็ด ทำนายฝัน เคล็ดลับดี ๆ ในการลงทุนด้วยตัวเลขผ่าน สลากกินแบ่งรัฐบาล เราไม่สนับสนุนให้ทุกท่านเสี่ยงโชคแบบผิดถูกกฎหมาย และทางเว็บไซต์ไม่ได้จัดตั้งขึ้นเพื่อการพนันออนไลน์แต่อย่างใด**

◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊